İlkyardım Eğitimi Başvurusu

DOĞRU AKADEMİ  İLKYARDIM  EĞİTİM  MERKEZİ

 

Doğru Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı yetki belgeli, Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi veren kuruluşumuzdur. Bünyemizdeki sertifikalı hekim eğitici personelimizle bu güne kadar binlerce insanımızı ilk yardımcı yaptık.

İlk Yardım Yönetmeliği; işyeri çalışanlarının ilk yardım konusunda bilinçlendirilerek, kaza sonrası meydana gelebilecek sakatlık ve ölümleri azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği, daha sonra revize edilmiş ve değişiklikle ilgili Yönetmelik, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik gereğince; tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen az tehlikeli işyerlerinde her yirmi personel için bir,  tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, en az 16 saat süreli “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış “İlk yardımcı” bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. İlk yardım eğitimin içeriği; Uluslararası standartlara ve kriterlere göre, Sağlık Bakanlığının belirlediği konulardan oluşmuştur.

İşçi sağlığı ve güvenliği için önlemlerin alınması esas olmakla birlikte, herhangi bir kaza anında ilk yardım  müdahalesi yapabilecek eğitimli personellerin işyerinde bulunması  büyük önem arz etmektedir. Eğer vardiyalı çalışma varsa ilk yardımcılar vardiyalara dağıtılmalıdır.

Nasıl Başvurulur ?

Başvuru için kimlik ve bir fotoğraf ile eğitim ücretinin yatırılması yeterlidir.

Eğitimlerimiz hafta için  16 saatlik 8 + 8 Şeklinde iki günde tamamlanmaktadır. Eğitim teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalıdır. Eğitim sonunda İl sağlık müdürlüğü tarafından sınav uygulanmakta ve sınav sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilmektedir. Hafta içi 5 kişi ve üzeri gruplara özel programlar da yapılabilmektedir. Eğitim materyalleri, öğle yemeği ve ara ikramlar merkezimizce karşılanmaktadır. Eğitim salonu olan işyerlerimizde de eğitim verebilmekteyiz.

Program için telefon veya mail adresimizden bize ulaşmanız yeterli olacaktır.

Sertifikaların süresi :

İlk yardımcıların  sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıl olup, sertifika süresi bitiminden en geç 30 gün içinde güncelleme eğitimine girilmelidirler.

Güncelleme Eğitimi :

Güncelleme eğitimi 8 saatlik bir eğitim olup sınavsızdır. Kurs sonunda 3 yıl daha geçerli olmak üzere sertifika yenilenir.  Bu süre geçirilir ise tekrar 16 saatlik temel ilk yardım eğitimi aldırılmalıdır. Başvururken kimlik, 1 fotoğraf ve eski sertifikanızın fotokopisi gereklidir.