İlkyardım Sınavı

İlkyardım Sınavı

 • İlk Yardım Sertifika Sınavı:

  • 2 günlük ilk yardım eğitimi sonunda katılımcılar sertifika sınavına tabi olurlar.
  • İlk yardım sertifika sınavına eğitimden sonraki 30 gün içinde girilmesi zorunludur. Bu süre içinde ilk yardım eğitim sınavına girmeyen katılımcının eğitimi yönetmeliğe göre iptal edilmektedir.
  • İlk yardım eğitim sınavının tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.
  • Sınava Bakanlık memurları ve ilk yardım eğitim merkezinde eğitim aldıkları yetkili eğitmenler katılır.
  • Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir.
  • Bakanlıkça katılımcılara verilen sınav hakkı 2 ‘dir. (Merkezi Sınav Sistemi)
  • İlk yardım eğitiminin tamamlanmasından en erken bir hafta sonra sınav tarihi isteminde bulunulabilir. Her Grup 20 kişiden oluşur ve her 20 kişi için 1 eğitmen grubun başında bulunur.